Slim parkeren met MoBaaS

"Hoe vind ik een vrije parkeerplek?", "Hoever is het lopen naar mijn eindbestemming?", "Hoe duur is parkeren?", zijn allemaal vragen waar een parkeerder van ten voren geen antwoord op heeft maar achteraf wel mee wordt geconfronteerd.

Platform
© MOBAAS 2022