Roelof Hellemans ⋅ 5 nov 19 ⋅ 7 min

de Mobiliteits-Transitie

De verstedelijking zet door, honderden – duizenden woningen moeten gerealiseerd worden, grote bouwopgave in de bestaande steden. Er ontstaat een verdichting van bewoners en bedrijven, steeds hoger, steeds meer mensen op dezelfde ruimte die zich allemaal moeten verplaatsen.

De uitdagingen & impact behorend bij deze verstedelijking zijn zeer groot:

 • Hoe hou je steden bereikbaar
 • Hoe hou je steden leefbaar en aantrekkelijk voor bewoners, bedrijven en bezoekers

Er ontstaat een uitdaging tussen de gewenste bouwopgave en de bereikbaarheid en leefbaarheid van  stad- gebieds & Metropolen. Wat moet je doen om de bereikbaarheid en leefbaarheid niet te verslechteren. Deze uitdaging komt voort uit het gebrek van ruimte en de manier waarop we gewend zijn oplossingen aan te bieden.

Als we doorbouwen zoals het al jaren wordt uitgevoerd, dan wordt er  een claim gelegd op de realisatie van meer beton en asfalt om de piek te faciliteren, maar dat lost niets op! Het verlegt het de echte uitdaging en creëert een nog groter probleem.

Maar wat is de uitdaging? Voor wie is dit een probleem? Wie zou hier wakker van moeten liggen?

Doorbreek de traditionele bouwketen en realiseer gewenste oplossingen

De realisatie van een bouwproces is veelal hetzelfde riedeltje dat al 10-tallen jaren wordt afgedraaid:

Gemeente wil woningen, wijst ontwikkellocatie aan, stelt het bestemmingsplan op, gemeente stelt het Programma van Wensen op, er komen wat artist impressions, doet een uitvraag voor de realisatie, er wordt gesproken over het programma van wensen en we gaan onderhandelen over de kosten, project wordt gegund, wordt op detailniveau uitgewerkt en er kan gestart worden.

In de uitvraag wordt er te veel vastgehouden aan de zekerheid vanuit het verleden en te weinig gekeken naar de mogelijkheden van ‘Nu en Morgen’, maar ook de veranderende wensen van een klant. Er wordt te weinig rekening gehouden met de Mobiliteit Footprint van een ontwikkellocatie, in een wijk, in een stad, in een metropool en in ons land en daarbuiten. Deze Mobiliteit Footprint heeft een hele grote impact op de huidige en toekomstige bewoners aan gebied. Mobiliteit laat zich niet begrenzen die moet je faciliteren.

Het Rijk, Provincie en de Gemeente zullen voor grote MIRT- investeringen komen te staan om de infrastructuur aan te passen naar deze nieuwe piekvraag die ontstaan uit de bouwopgave: meer beton en asfalt.

Willen we meer of minder asfalt?

Simpele vraag, maar hoe veranderen we dit? Zoals we het nu al 10-llen doen is standaard meer vragen. Wat kunnen we anders doen, slimmer doen?

Deze simpele vraag is de opgave van de mobiliteit transitie van de toekomst, wat moeten we NU doen om Nederland Bereikbaar en leefbaar te houden zonder ‘enorme’ investeringen te doen.

Dit start bij een open uitvraag gericht naar een gewenst resultaat.

Gratis advies: gooi de parkeerbalans in de prullenbak en leg geen parkeernorm meer op, maar vraag naar een mobiliteit norm.

Een simpele vergelijking met rekensom: een gemeente wil 500 woningen realiseren, alle parkeervoorzieningen moeten in het project worden gerealiseerd met een parkeernorm van 1,3 parkeerplaatsen per woning. Totale parkeerbehoefte = 650 parkeerplaatsen a €20K per plek +28% opslag. De stichtingskosten zijn dan 16.6 Mio met een jaarlijkse exploitatielasten van 6.5% = 1 Mio.

 • Eigenaar van woning koopt 1 vaste parkeerplek a €25K en dat kost hem €139,00 per maand.

De opties van een eigenaar zijn simpel:

 • De eigenaar heeft geen auto, wil geen auto of wil vrij zijn
 • De eigenaar van een woning neemt een abonnement op een parkeerplek.

Dit heeft direct invloed op de te realiseren behoefte waarbij de bouwer minder hoeft te realiseren wat kan worden doorbelast in de kostprijs van de woning.

Het alternatief is de mobiliteit norm. Match het aanbod van modaliteiten in de directe omgeving en stel hierop je centrale Parkeerbehoefte af.

 • Goede mobiliteit locatie: dicht bij station, metro, tram, lightrail, bus of deelvervoer
  • Stel geen parkeernorm op
 •  Minder goede mobiliteit locatie
  • Investeer in mobiliteit aanbod
  • Vul aan met een zo laag mogelijke centrale parkeernorm
 • Geen goede mobiliteit locatie
  • Parkeer op eigen terrein – norm

De investering die je niet hoeft te doen in een parkeer voorzieningen kun je toewijden vanuit de Gemeente en de bouw aan de verbetering van het mobiliteitsaanbod.

 • Bewoners-/ Bedrijven Hub
 • Mobiliteit Hub
 • Openbaar vervoer

Gratis advies: STOP met de stimulering van de aanschaf op het bezit van een auto:  elektrisch, waterstof, diesel of welke andere soort. Stimuleer het gebruik van vervoer.

Wat bieden wij:

Wij adviseren op de verstedelijkingen vraag en de realisatie van gebiedsontwikkelingen & gebouwen.  Dit doen wij voor

 1. Gemeenten:
  1. Van gebiedsontwikkelaar tot parkeer manager, van beleidsmedewerker tot verkeerskundige
 2. Vastgoed:
  1. Investeerder, bouwer, exploitant of projectontwikkelaar

Wij adviseren stedelijke ontwikkelingen in de Mobiliteit Transitie

 • Wij helpen opdrachtgevers in de juiste richting van de mobiliteit oplossing
 • wij brengen de financiële consequenties door en adviseert in het SMART maken van de mobiliteit balans
 • wij voeren de veranderingen door met ervaren programmamanagers en projectleiders

Wij helpen u graag in de mobiliteit transitie.