Roelof Hellemans ⋅ 14 jun 20 ⋅ 2 min

Slim parkeren voor gemeenten

Hoe kun je als Gemeente  actief sturen op de kwaliteit van de openbare ruimte, de bereikbaarheid van je stad maar ook op je Inkomsten uit je  parkeergarages. Deze Webinar laat de mogelijkheden zien die de verwijsindex 2.0 voor u en uw klanten heeft.

De verstedelijking gaat gewoon door, de druk op de openbare ruimte zal  alleen maar groter worden, de roep vanuit de middenstand voor meer bezoekers groeit; we staan voor een grote opgave. 

De richting voor de invulling  start met het inzetten van Slim Parkeren voor Gemeenten:  

  • Hoe neem je de regie over je ParkeerAreaal?
    • Eenvoud van koppelen dankzij SHPV
  • Hoe help je bewoners, de bedrijven & de middenstand  en jouw bezoekers van de stad?
  • Webshop voor vergroten van je omzet en potentieel (marketing)
  • Combinatie webshop en sturen op zoekverkeer en gedragsverandering

Wie willen er allemaal Slim Parkeren?

Deze presentatie is bedoeld voor iedereen in het publieke domein, in het bijzonder de Parkeermanager, de beleidsadviseur en de verkeerskundige. 

Doel Slim Parkeren

  • Inzicht geven in de mogelijkheden van slim parkeren
  • Antwoord geven over de manier van be├»nvloeding & sturing 
  • Inzicht in ontwikkelingen en visie 
  • Uw wensen en mogelijkheden bespreken